HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2020-2021 - (28/04/2021 9:6)

Chúc mừng đ/c Tâm Bình và đ/c Thương đã hoàn thành nội dung báo cáo SKKN trong hội thi GV giỏi cấp Quận.

Các cô giáo đã đầu tư cho nội dung SKKN, nêu được giải pháp để giải quyết vấn đề theo thực tế môn học tại lớp. SKKN có lồng hình ảnh và clip minh họa phù hợp với nội dung, đẹp, hiệu quả. SKKN thể hiện tâm huyết của các cô giáo đối với học sinh trong quá trình giảng dạy. Chúc mừng hai đ/c và chúc các thầy, cô giáo trong nhà trường luôn duy trì ngọn lửa tâm huyết, đam mê và sáng tạo trong nghề dạy học.