Mẫu phiếu kê khai thông tin học sinh - (17/07/2021 13:6)

Mẫu phiếu kê khai thông tin học sinh (dùng cho những học sinh chưa được cấp mã)

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC A

                       PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

 

Họ và tên: .....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ....................................................................................

Giới tính (Nam hay Nữ): ...............................................................................

Nơi sinh (Ghi tên Tỉnh, Thành phố): .............................................................

Dân tộc: ........................................................................................................

Nguyên quán (quê của bố-ghi theo giấy khai sinh): ……………………………

Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................

Nơi ở hiện tại (ghi rõ số nhà, tổ dân phố): .. …………………………………

Họ và tên bố: ............................................. Ngày tháng năm sinh của bố: …….

Nghề nghiệp của bố: .......................................... …………………………………

Điện thoại Bố:…………………………….Số CMND của Bố: ……………………

Họ và tên mẹ: ............................................ Ngày tháng năm sinh của mẹ: ……..

Nghề nghiệp của mẹ: ......................................... ………………………………..

Điện thoại Mẹ:……………………………….Số CMND của mẹ: .................. ….

Địa chỉ Email: ……………………………………………………………………

Diện chính sách (Đánh dấu x vào ô trống nếu thuộc diện đó):

Con thương binh            Con liệt sĩ             Gia đình có công với cách mạng

Diện khuyết tật: Vận động       Trí tuệ      Ngôn ngữ      Tự kỉ      Đao     KT khác

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Thuộc diện hộ nghèo trong Sổ hộ nghèo 2021 của phường Đông Ngạc A):

Năng khiếu: ..................................................................................................

Sức khỏe: Chiều cao: ….........m,    Cân nặng: ………kg

Tiền sử bệnh tật: ………………………………………............................................

Tiền sử dị ứng: ……………………………………………………………………..

                                                                                                                      

                                                                                     Người khai

                                                                               (Kí và ghi rõ họ tên)