MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI - MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI - (28/04/2021 8:29)

Ngày 24 tháng 04 vùa qua ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội đã tổ chức Ngày hội hiến máu GIỌT HỒNG NHÂN ÁI. Với tinh thần " Chia sẻ yêu thương - trao đời sự sống" công đoàn viên trường Tiểu học Đông Ngạc A đã tích cực tham gia ngày hội.

Cảm ơn những tấm lòng nhân ái của Các đồng chí GV,NV trường Tiểu học Đông Ngạc A.Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân thương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Là hành động giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống. “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, hoạt động này mang tính nhân văn sâu sắc. Chia sẻ yêu thương - Trao đời sự sống!