Chuyên đề về dạy học trực tuyến Online và tổ chức các Dự án học tập - (19/02/2020 20:28)

GV Trường TH Đông Ngạc A tích cực Tổ chức Chuyên đề về dạy học trực tuyến Online và tổ chức các Dự án học tập , Hoạt động trải nghiệm STEM cho GV trong tổ, khối trong dịp học sinh nghỉ dịch Covid-19