Học sinh và giáo viên trường Tiểu học Đông Ngạc A sẵn sàng năm học mới - (18/09/2020 15:59)

Đây là năm học mà cả học sinh và giáo viên đều chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chủ động vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép: "vừa dạy học tốt, vừa chống dịch an toàn".

Ngày đầu tiên triển khai chương trình phổ thông mới đối với học sinh lớp 1. Mọi môn học đều được các thầy cô gắn với hoạt động trải nghiệm nỗ lực phát huy từng phầm chất của học sinh theo đúng yêu cầu của chương trình mới. Mặc dù cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học và tập huấn giáo viên đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo, xong làm thế nào để diễn biến dịch không là rào cản của công cuộc đổi mới giáo dục vẫn là trăn trở của mỗi giáo viên và lãnh đạo nhà trường. Chương trình giáo dục phổ thông mới nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa nắm bắt được, vì vậy rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh, giáo viên và nhà trường. Đây là năm học mà cả học sinh và giáo viên đều chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chủ động vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép: "vừa dạy học tốt, vừa chống dịch an toàn".

Mời các thầy cô và các bậc phụ huynh xem phóng sự dưới đây

Phóng sự: Học sinh và giáo viên trường Tiểu học Đông Ngạc A sẵn sang năm học mới