Chuyên đề Học vần khối 1 - (13/10/2020 9:56)

Theo kế hoạch tổ chức chuyên đề năm học 2020- 2021 của trường Tiểu học Đông Ngạc A, Khối 1 đã xây dựng chuyên đề Học vần ngày 22 tháng 9.

Dạy Chuyên đề là hoạt động không thể thiếu trong công tác giảng dạy của Trường Tiểu học Đông Ngạc A. Có thể nói rằng, việc tổ chức chuyên đề thường kỳ diễn ra ở các khối, lớp là cơ hội để giáo viên trong toàn trường trao đổi kinh nghiệm, thống nhất phương pháp giảng dạy các môn học. Đây cũng sẽ là cơ sở để Ban Giám hiệu Nhà trường khảo sát, đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của đội ngũ giáo viên. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, nội dung các môn học cũng đạt hiệu quả cao trong nhà trường.

Trong tháng 9 vừa qua, giáo viên khối 1 đã lần lượt thực hiện các tiết chuyên đề  Học vần do đồng chí phạm Thị Ánh Nguyệt- giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2 , đảm nhiệm giảng dạy. với sự tham dự của giáo viên trong khối.

Bằng sự đổi mới về phương pháp dạy học kết hợp với nhiều hình thức tổ chức hoạt động khác nhau đã làm cho các tiết học trở nên hấp dẫn hơn; học sinh hăng hái, tích cực tham gia vào bài học. Mỗi hoạt động trong các tiết học đã phát triển được năng lực của học sinh.

Việc dạy chuyên đề đã đi đến thống nhất chuyên môn trong tổ khối. Mỗi tiết học đều được thống nhất từ quy trình giảng dạy đến phương pháp, hình thức dạy học của từng môn học, góp phần bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ khối, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh hăng hái, say mê học tập của Cô Nguyệt và các bạn học sinh lớp 1A2