Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình, sách giáo khoa lớp 1 - (02/07/2021 17:44)

Sáng ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2020 – 2021.

Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình, sách giáo khoa lớp 1

Sáng ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2020 – 2021.

Dự hội nghị cùng với các điểm cầu, trường TH Đông Ngạc A có hơn 3 cán bộ quản lý, tất cả giáo viên dạy lớp 1 và đồng chó khối trưởng khối 2

Qua đánh giá về công tác giảng dạy, phần lớn giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; sử dụng có hiệu quả đồ dùng, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác tài liệu bổ trợ dạy học. Đặc biệt, giáo viên đã linh hoạt trong việc điều chỉnh nội dung, thời lượng, dung lượng kiến thức bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo kế hoạch của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT phù hợp với điều kiện địa phương; điều chỉnh, sắp xếp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn… đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Để thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa mới lớp 2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực chỉ đạo các đơn vị nhà trường rà soát, đầu tư các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học; phối hợp chỉ đạo, chuẩn bị đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng, số lượng; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình…đảm bảo thực hiện tốt CT GDPT 2018 với lớp 2 năm học 2021-2022.