Tập huấn PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2021 - (16/01/2021 23:20)

Sáng ngày 09/01/2020 tại Trung tâm văn hóa quận đã diễn ra buổi tập huấn nghệp vụ PCCC do Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức

Tập huấn PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2021

Sáng ngày 09/01/2020 tại Trung tâm văn hóa quận đã diễn ra buổi tập huấn nghệp vụ PCCC do Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức

Tại buổi tập huấn, giảng viên đã truyền đạt các nội dung của hệ thống văn bản nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, tình hình cháy, nổ năm 2019; vai trò, vị trí, tính chất tầm quan trọng của công tác PCCC tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; kiến thức cơ bản về cháy nổ trong PCCC điện, khí gas hóa lỏng, những nguyên nhân điều kiện thường dẫn đến cháy, nổ và biện pháp phòng ngừa.