TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CHO HS TIỂU HỌC - (28/01/2021 8:38)

- Dịch vụ hành chính công: Dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân. - Dịch vụ công trực tuyến: Dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

TRƯỜNG TH ĐÔNG NGẠC A

 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CHO HS TIỂU HỌC

 

Phần I: Giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến

I. Một số khái niệm

II. Các mức độ dịch vụ công trực tuyến

III. Các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Phần II. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của thành phố Hà Nội.

I. Hướng dẫn tạo tài khoản.
II. Hướng dẫn sử dụng DVCTT

 

2
2
2

4

4
5
5

 

 

PHẦN I

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

Thủ tục hành chính: là các quy định về trình tự thời gian, về không gian về cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân.        
Ví dụ:

  • Làm giấy Khai sinh
  • Đăng kí kết hôn
  • Khai tử
  • Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT…

- Dịch vụ hành chính công: Dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
Gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.
Dịch vụ công trực tuyến: Dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
II. CÁC MỨC ĐỘ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1:
Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-1.png

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2:
Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-2.png
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:
Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-3.png
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:
Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-4.png

III. CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

Dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (http://dichvucong.hanoi.gov.vn)

STT

Nội dung

Số lượng TTHC

Ghi chú

1

Giáo dục đào tạo

71

 

2

Cấp phép hoạt động

24

 

3

Hệ thống văn bằng chứng chỉ

7

 


- Tổng 102 TTHC (65 TTHC mức độ 3, 37 TTHC mức độ 2)
PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
MỨC ĐỘ 3,4
I. HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN
1. Đăng ký tài khoản cá nhân
Bước 1: Người dùng bấm vào chữ Đăng ký ở góc trên bên phải màn hình, giao diện đăng ký sẽ hiện ra
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-5.png
Đăng ký một tài khoản mới
Bước 2: Người dùng nhập đầy đủ thông tin đăng ký, chú ý các thông tin có dấu (*) là các thông tin bắt buộc, và mã xác nhận là một chuỗi ký tự bất kỳ hệ thống tự sinh ra yêu cầu người dùng phải nhập vào, cuối cùng người dùng bấm vào nút Đăng Ký để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản.
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-6.png
Giao diện đăng ký thông tin người dùng

Bước 3:Kích hoạt tài khoản qua thư hệ thống gửi tới địa chỉ hòm thư đăng kí.
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-7.png
2. Đăng nhập tài khoản cá nhân
Khi đã có tài khoản được xác thực trên hệ thống, người dùng bấm vào Đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-8.png
Giao diện trang đăng nhập:

http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-9.png
Đăng nhập vào hệ thống
Người dùng nhập Email đăng nhập và mật khẩu sau đó bấm vào nút Đăng nhập để truy cập vào hệ thống.
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVCTT
Trước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến cần nắm được quy trình chung và một số lưu ý sau:
Truy cập địa chỉ http://dichvucong.hanoi.gov.vn (để xem hướng dẫn  thành phần hồ sơ của TTHC cần thực hiện).
Dùng các thiết bị để sao chụp hồ sơ đính kèm theo yêu cầu (máy scan, máy ảnh, điện thoại di động...) rồi sao lưu trên máy tính.
Truy cập vào TTHC, điền thông tin, đính kèm các tài liệu liên quan.
- Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ.
Nhận kết quả (Đến ngày hẹn trả kết quả, đem hồ sơ gốc đến đối chiếu và nhận kết quả đối với DVCTT mức độ 3. Nhận trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đối với DVCTT mức độ 4. Nếu là dịch vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GDĐT Hà Nội (23A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
1. Hướng dẫn các bước thực hiện DVCTT mức độ 3,4
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ : http://dichvucong.hanoi.gov.vn/
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-10.png
Chọn “Đăng ký trực tuyến”  để bắt đầu
Bước 2: Chọn loại dịch vụ cần sử dụng
( Đối với những dịch vụ của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội ta chọn “Nộp hồ sơ tại sở/ngành”  Sở/ngành chọn “Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội” Lĩnh vực “Giáo dục và đào tạo”. Nháy vào nút Tìm kiếm sau đó chọn dịch vụ và nháy nút Thực hiện
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-11.png
Bước 3: Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến và đính kèm hồ sơ theo yêu cầu. Những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.

http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-12.png

http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-13.png
Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã điền.
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-14.pngBước 5: Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Tiếp tục
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-15.png

Bước 6: Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Ta có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Xem thêm Cách Tra Cứu Thông Tin Hồ Sơ.
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-16.png


Bước 7: Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà ta đã điền trong biểu mẫu.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-17.png
2. Tra cứu hồ sơ
Bước 1: Từ Trang Chủ nhập mã hồ sơ cần tra cứu.
http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn/uploads/news/2019_04/image-20190405075319-18.png


Bước 2: Nhập Mã Xác Nhận và nhấn nút Tra cứu. Thông tin hồ sơ đã đăng ký sẽ hiện ra bên dưới ô Tra cứu. Hoặc có thể tra cứu qua tin nhắn SMS