NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐÔNG NGẠC LẦN THỨ 2 - (31/05/2020 21:23)

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐÔNG NGẠC LẦN THỨ 2 NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 28/5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đông Ngạc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bước vào ngày làm việc thứ hai.

 Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí lãnh đạo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và các đại biểu các ban ngành đoàn thể của UBND quận.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, kế thừa và phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ Phường, dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ Bắc Từ Liêm, sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Phường. Phường Đông Ngạc đã có những bước phát triển khởi sắc đi lên: Mạnh về kinh tế, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng, đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao: Các công trình phúc lợi của địa phương phục vụ đời sống dân sinh ngày càng khang trang, phát triển, đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân trong thời kỳ đổi mới.