TRƯỜNG TH ĐÔNG NGẠC A HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2021 - (27/05/2021 16:41)

Ngày 07/05/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về tổ chức thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021; Công văn số 318/GD&ĐT-MN ngày 25/5/2021 của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm về việc tổ chức thực hiện tháng hành động Vì trẻ em năm 2021; thực hiện chương trình công tác giảm nghèo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2021;

 

TRƯỜNG TH ĐÔNG NGẠC A HƯỞNG ỨNG

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2021

 

 

Ngày 07/05/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về tổ chức thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021; Công văn số 318/GD&ĐT-MN ngày 25/5/2021 của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm về việc tổ chức thực hiện tháng hành động Vì trẻ em năm 2021; thực hiện chương trình công tác giảm nghèo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2021;

 

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

 

Thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc. Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh.

 

Chủ đề của Kế hoạch: “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

 

Các nội dung hoạt động của Kế hoạch gồm: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động; Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội như: Đẩy mạnh công tác truyền thông trong Tháng hành động; Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền cho trẻ em và gia đình về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; ngăn ngừa giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em; thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông cho trẻ em; Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn tài chính để xây dựng và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; thăm hỏi tặng quà động viên giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chăm sóc sức khỏe và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị bệnh bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo; Tổ chức thăm tặng quà và giúp đỡ trẻ em bị khuyết tật, mồ côi, lang thang cơ nhỡ, trẻ em tự lao động kiếm sống....