Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021 - (17/07/2021 12:41)

Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021 Đối tượng: Cuộc thi dành cho tất cả nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên.

Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021