Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ học sinh lớp 1 năm học 2021-2022 - (05/08/2021 15:39)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ học sinh lớp 1 năm học 2021-2022

  UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

  TRƯỜNG TH ĐÔNG NGẠC A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Số: 28 /TB-THĐNA

Đông Ngạc, ngày 01 tháng  8 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ tuyển sinh và hoàn thành một số nội dung

chuẩn bị cho năm học mới

 

Thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Công văn số 2236/UBND-GD&ĐT ngày 22/7/2021 v/v công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022; Công văn số 475/GD&ĐT-THCS ngày 20/7/2021 của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm v/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 25/KH-THĐNA ngày 01/6/2021 của trường TH Đông Ngạc A về tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh; Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho CMHS khi đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 cho con, trường TH Đông Ngạc A xin thông báo tới các bậc cha (mẹ) học sinh về việc nộp hồ sơ tuyển sinh và hoàn thành một số nội dung chuẩn bị cho năm học mới như sau:

A. TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Thời gian: Từ ngày 3/8/2021 đến hết ngày 5/8/2021

2. Hình thức: Trực tuyến

CMHS chụp những giấy tờ (mục 3) và gửi vào số điện thoại  zalo của giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh theo tổ dân phố (mục 4).

3. Hồ sơ gồm:

Danh mục hồ sơ

1

Ảnh chụp Giấy khai sinh (bản gốc)

2

Ảnh chụp Sổ hộ khẩu thường trú (bản gốc) hoặc Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận trước ngày 07/5/2021.

3

Giấy xác nhận tạm trú tại địa bàn của CA phường trước ngày 07/5/2021 (bản gốc)

 

4. Số điện thoại tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến qua Zalo

 

TT

Tên TDP

Giáo viên phụ trách

Điện thoại, Zalo

1

TDP Đông Ngạc 3

Cô Đỗ Thị Hương Trà

0935995686

2

TDP Đông Ngạc 4

Cô Nguyễn Thị Thương

0983388390

3

TDP Đông Ngạc 6

Cô Phạm T. Ánh Nguyệt

0983164566

4

TDP Đông Ngạc 7

Cô Đặng Nguyệt Nga

Zalo 01285678311

Điện thoại: 0961004360

5

TDP Đông Ngạc 8

Cô Trịnh Thị Thúy Hằng

0375980107

6

TDP Liên Ngạc

Cô Nguyễn Bá Phương Anh

0984560084

 

* Một số điểm cần lưu ý:

- Các tài liệu nộp tuyển sinh trực tuyến (Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu...) phải có mối liên hệ và trùng khớp với thông tin kê khai trong phiếu dự tuyển của học sinh.

- Ảnh chụp các loại giấy tờ phải rõ nét, đầy đủ thông tin.

- Phụ huynh chịu trách nhiệm với những thông tin của học sinh đã nộp về trường.

- Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ đối chiếu hồ sơ với bản gốc.

           B. HOÀN THÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI

            Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các con học sinh trong năm đầu học ở trường tiểu học, nhà trường kính đề nghị quý phụ huynh hoàn thiện phiếu đăng ký gửi kèm theo thông báo này và chụp ảnh nộp cùng hồ sơ tuyển sinh.

            Trên đây là một số thông báo đề nghị quý phụ huynh phối hợp thực hiện và nộp đúng thời gian quy định.

 

            Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Phụ huynh học sinh (để t/h);

- CB,GV,NV (đề tuyên truyền);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

              Nguyễn Thị Hương