Thông báo công khai - (27/04/2021 14:18)

Niêm yết công khai bản kê khai tài sản thu nhập 2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TH ĐÔNG NGẠC A

 

 
   

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai bản kê khai tài sản thu nhập 2021

         Hôm nay, vào hồi  8  giờ ngày 30 tháng  3 năm 2021

          Tại:  Trường  tiểu học Đông Ngạc A,

          Chúng tôi gồm:

1. Nguyễn Thị Hương  -  Hiệu trưởng

2. Nguyễn Thị Thảo - Phó hiệu  trưởng

3. Hồ Thị Hường - Phó hiệu trưởng

3. Lê Thị Hiệp - CTCĐ

4. Nguyễn Duy Dương - BTCĐ

5. Phạm Thị Ánh Nguyệt  - TB Thanh tra nhân dân

6. Đỗ Thị Hương Trà - Thư kí HĐ

Lập biên bản về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2021 của đ/c Nguyễn Thị Hương, đ/c Nguyễn Thị Thảo và đ/c Hồ Thị Hường bằng hình thức Niêm yết tại trụ sở làm việc.

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 8h ngày 30 tháng  03 năm 2021, kết thúc việc niêm yết vào hồi  8h ngày 15 tháng 04 năm 2021 (15 ngày liên tục).

           Thực hiện niêm yết công khai  bản kê khai tài sản thu nhập năm 2021 của 03 đồng chí có tên trên tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị được biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục trong thời gian 15 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

          Biên bản lập xong hồi 8h30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

Đỗ Thị Hương Trà

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

                

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ NIÊM YẾT