Kết thúc niêm yết công khai bản kê khai tài sản thu nhập 2021 - (27/04/2021 14:20)

Kết thúc niêm yết công khai bản kê khai tài sản thu nhập 2021

 UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TH ĐÔNG NGẠC A

 

 
   

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­

BIÊN BẢN

Kết thúc niêm yết công khai bản kê khai tài sản thu nhập 2021

         Hôm nay, vào hồi  8h  ngày  15  tháng  4  năm 2021

          Tại:  Trường  tiểu học Đông Ngạc A,

          Chúng tôi gồm:

1. Nguyễn Thị Hương  -  Hiệu trưởng

2. Nguyễn Thị Thảo - Phó hiệu  trưởng

3. Hồ Thị Hường - Phó hiệu  trưởng

3. Lê Thị Hiệp - CTCĐ

4. Nguyễn Duy Dương - BTCĐ

5. Phạm Thị Ánh Nguyệt  - TB Thanh tra nhân dân

6. Đỗ Thị Hương Trà - Thư kí HĐ

Lập biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2021 của đ/c Nguyễn Thị Hương, đ/c Nguyễn Thị Thảo và đ/c Hồ Thị Hường bằng hình thức Niêm yết tại trụ sở làm việc.

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ  8h  ngày 30 tháng  03 năm 2021 và kết thúc việc niêm yết vào  hồi  8h ngày 15 tháng 4 năm 2021 (15 ngày liên tục).

           Thực hiện niêm yết công khai  bản kê khai tài sản thu nhập năm 2021 của 03 đồng chí có tên trên tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị đều biết.

Việc niêm yết này được thực hiện trong thời gian 15 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định. Trong thời gian niêm yết không ghi nhận ý kiến phản ánh của các cá nhân trong đơn vị. Kết thúc việc niêm yết đã lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

          Biên bản lập xong hồi 9h 00 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

  

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

Đỗ Thị Hương Trà

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ NIÊM YẾT