Trường Tiểu học Đông Ngạc A đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học - (08/04/2020 11:6)

Trường tiểu học đông ngạc a đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học

GV Trường TH Đông Ngạc A tích cực tham gia các hoạt động Chuyên môn tổ, khối trong dịp học sinh nghỉ dịch Covid-19. - (19/02/2020 20:30)

Gv trường th đông ngạc a tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn tổ, khối trong dịp học sinh nghỉ dịch covid-19.

Chuyên đề về dạy học trực tuyến Online và tổ chức các Dự án học tập - (19/02/2020 20:28)

Gv trường th đông ngạc a tích cực tổ chức chuyên đề về dạy học trực tuyến online và tổ chức các dự án học tập , hoạt động trải nghiệm stem cho gv trong tổ, khối trong dịp học sinh nghỉ dịch covid-19

Hoạt động trải nghiệm STEM cho học sinh trong dịp nghỉ dịch Covid-19 - (19/02/2020 20:21)

Gv-hs trường th đông ngạc a tích cực dạy học trực tuyến online và tổ chức các dự án học tập , hoạt động trải nghiệm stem cho học sinh trong dịp nghỉ dịch covid-19.

GV trường TH Đông Ngạc A tích cực dạy học trực tuyến Online - (19/02/2020 20:18)

Gv trường th đông ngạc a tích cực dạy học trực tuyến online cho học sinh trong dịp nghỉ dịch covid-19