TRƯỜNG TH ĐÔNG NGẠC A THỰC HIỆN NGHIÊM CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 - (18/02/2021 10:1)

Thực hiện công văn số 460 ngày 15/2/2021 của ubnd thành phố hà nội về việc tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch covid -19.

BÀI TUYÊN TRUYỀN Đẩy mạnh phong trào Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn trong trường học - (09/02/2021 9:47)

ban giám hiệu trường th đông ngạc a từ đầu năm xây dựng và triển khai phong trào “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đến các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để mỗi người đều có ý thức, hành vi và thói quen giữ gìn vệ sinh trường lớp.

BÀI TUYÊN TRUYỀN Đẩy mạnh phong trào Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn trong trường học - (09/02/2021 9:39)

ban giám hiệu trường th đông ngạc a từ đầu năm xây dựng và triển khai phong trào “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đến các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để mỗi người đều có ý thức, hành vi và thói quen giữ gìn vệ sinh trường lớp.

BÀI TUYÊN TRUYỀN CB, GV, NV trường TH Đông Ngạc A thực hiện tốt phong trào Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn trong trường học - (09/02/2021 9:36)

cb, gv, nv trường th đông ngạc a thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” qua đó tạo ra một môi trường học tập, sinh hoạt và vui chơi thú vị, hấp dẫn cho học sinh.

BÀI TUYÊN TRUYỀN Đẩy mạnh phong trào Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn trong trường học - (09/02/2021 9:33)

ban giám hiệu trường th đông ngạc a từ đầu năm xây dựng và triển khai phong trào “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đến các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để mỗi người đều có ý thức, hành vi và thói quen giữ gìn vệ sinh trường lớp.