Khuyến cáo phòng tranh đuối nước, điện giật, xâm hại trẻ em trong thang máy - (17/07/2021 12:36)

Hãy lên tiếng và hành động và bảo vệ trẻ em! tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111

Hướng dẫn phòng tránh các tai nạn thương tích cho trẻ em tại nhà - (19/06/2021 16:6)

hướng dẫn phòng tránh các tai nạn thương tích cho trẻ em tại nhà và một số cách sơ cấp cứu hiệu quả và kịp thời dành cho các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ.

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới - (19/06/2021 15:57)

Ngày môi trường thế giới được tổ chức để nâng cao hiểu biết của mọi người về tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích mọi người dân và các chính phủ tổ chức thực hiện hoạt động cải thiện môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2021 - (19/06/2021 15:15)

căn cứ vào kế hoạch số 247/kh-ubnd ngày 04/6/2021 của ubnd quận bắc từ liêm về việc tổ chức hoạt động hè năm 2021 ngành gd&đt quận bắc từ liêm; kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè 2021 của ubnd phường đông ngạc, trường tiểu học đông ngạc a xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè năm 2021 như sau: