TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CHO HS TIỂU HỌC - (28/01/2021 8:38)

- dịch vụ hành chính công: dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân. - dịch vụ công trực tuyến: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Tập huấn PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2021 - (16/01/2021 23:20)

Sáng ngày 09/01/2020 tại trung tâm văn hóa quận đã diễn ra buổi tập huấn nghệp vụ pccc do công an quận bắc từ liêm tổ chức

Tập huấn PCCC và cứu hộ cứu nạn do Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức - (16/01/2021 23:17)

Sáng ngày 09/01/2020 tại trung tâm văn hóa quận đã diễn ra buổi tập huấn nghệp vụ pccc do công an quận bắc từ liêm tổ chức cho người đứng đầu cơ sở, cán bộ phụ trách công tác pccc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận bắc từ liêm,

Tập huấn kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá - (26/10/2020 10:36)

Tập huấn kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá

TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2020 - (29/05/2020 9:5)

Giáo viên trường tiểu học đông ngạc a tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy 2020