TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2020 - (29/05/2020 9:5)

Giáo viên trường tiểu học đông ngạc a tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy 2020

Tập huấn công tác viết và ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019- 2020 - (28/11/2019 21:58)

Tập huấn công tác viết và ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019- 2020

Tập huấn tại trường UNIS Hà Nội - (28/11/2019 21:56)

Gv th đông ngạc a tập huấn tại trường unis hà nội

Tập huấn tại EF Việt Nam - (28/11/2019 21:54)

Gv th đông ngạc a tập huấn tại ef việt nam

Tập huấn phần mềm kỹ năng sống - (30/07/2019 22:40)

Sáng ngày 30 tháng 07 năm 2019, trường th đông ngạc a đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm kỹ năng sống.