THÔNG BÁO DANH MỤC CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020 - 2021 - (09/10/2020 18:7)

Trường tiểu học đông ngạc a thông báo các khoản thu trong năm học 2020 - 2021

CÙNG GIÁM SÁT ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN BÁN TRÚ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC A - (18/09/2020 15:20)

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của các cơ sở giáo dục chính vì vậy ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức một buổi đi khảo sát thực tế các cơ sở trong chuỗi cung ứng thực phẩm của công ty hương việt sinh- một trong đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh trường tiểu học đông ngạc a.

KẾ HOẠCH :Tuyến sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - (06/07/2020 15:56)

Kế hoạch tuyến sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021

Công khai danh mục SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - (30/05/2020 14:30)

Công khai danh mục sgk theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất - (12/08/2019 20:48)

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2019 – 2020