Thông tin cơ sở vật chất nhà trường - (18/09/2021 8:9)

Thông tin cơ sở vật chất nhà trường

PHIẾU ĐĂNG KÝ - Lớp 1 - Năm học 2021 – 2022 - (03/08/2021 12:59)

Trường th đông ngạc a trân trọng gửi tới quý phhs có con vào lớp 1: phiếu đăng ký - lớp 1 - năm học 2021 – 2022

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022 - (02/08/2021 9:25)

Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 1 năm học 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022 - (02/08/2021 9:23)

Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 1 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP HỌC SINH CHƯA THỰC HIỆN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 12/7 ĐẾN 14/7 - (22/07/2021 10:25)

để thuận tiện cho cmhs trong việc đăng ký tuyển sinh năm học 2021-2022; vì một mùa tuyển sinh an toàn góp phần phòng, chống dịch covid - 19, hội đồng tuyển sinh trường tiểu học đông ngạc a thông báo tới cmhs lịch tuyển sinh vào lớp 1 và hình thức tuyển sinh đối với những trường hợp học sinh chưa thực hiện tuyển sinh trực tuyến từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2021 như sau: