Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Nguyễn Thị Hương Hà Nội Hiệu trưởng
2 Trần Thị Phượng Nhà 6 - Dãy B12 - Khu B - TT Q164 - Tân Xuân - Xuân Đỉnh Hiệu phó
3 Nguyễn Thị Thảo Phú Mỹ - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội Hiệu phó
4 Đỗ Thị Thuý Dương 0986731400 Ngõ 4 - Cụm 4 - Thôn Lộc - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội GV tiểu học
5 Chu Thị Hà 0979.266.447 Xóm 7 - Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội Giáo viên tiểu học