Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
Công văn số 108/GD&ĐT-MN ngày 10/03/2021 về chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
10/03/2021
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bào an toàn khi học sinh trở lại trươngf học trong điều kiện bình thường mớ
28/02/2021
Công văn số 86/GD&ĐT-THCS ngày 25/02/2020
Công văn số 86/GD&ĐT-THCS ngày 25/02/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
25/02/2021
THÔNG TIN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Thực hiên công văn số 460 ngày 15/2/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid -19. Nhà trường đã họp HĐSP triển khai các nhiệm vụ và đề nghị các đ/c GV thông báo tới HS và thực hiên việc dạy trực tuyến từ ngày 2-2 đến hết 28/2/2021
17/02/2021
THÔNG BÁO Y TẾ
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/1/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.
29/01/2021