Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Thông báo đảm bảo an toàn khi học trực tuyến
Thông báo đảm bảo an toàn cho học sinh khi học trực tuyến
05/09/2021
Tải về
NỘI QUY - QUY CHẾ LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
NỘI QUY - QUY CHẾ LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
05/09/2021
Tải về
Kế hoạch số 311/KH UBND ngày 17/8/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hường, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
18/08/2021
Thông báo danh sách lớp 1 năm học 2021-2022
Thông báo danh sách phân lớp -Lớp 1 năm học 2021-2022
18/08/2021
Tải về
PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022
PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022
03/08/2021