kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022
Thực hiện Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022; Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND Q. Bắc Từ Liêm về việc tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022. Trường tiểu học Đông Ngạc A xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022