Thông báo Tuyển sinh Lớp 1 năm học 2021-2022
Thông báo Tuyển sinh Lớp 1 năm học 2021-2022

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC  ĐÔNG NGẠC A

Số: 18 /TB-THĐNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Ngạc, ngày 03 tháng 6 năm 2021

                                                                      THÔNG BÁO                                                  

                                     Về việc tuyển sinh vào lớp 1 - Năm học 2021-2022                                    

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022; Kế hoạch số 25/KH-THĐNA ngày 01/6/2021 của Trường Tiểu học Đông Ngạc A về tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022; Trường tiểu học Đông Ngạc A thông báo tới các bậc phụ huynh về việc tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015)

2. Địa bàn tuyển sinh: TDP Đông Ngạc 3, 4, 6, 7, 8, Liên Ngạc phường Đông Ngạc.

3. Thời gian tuyển sinh

- Sáng: Từ 8h00 đến 11h00

- Chiều: Từ 14h00 đến 16h30

a. Tuyển sinh trực tuyến:

    Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 14/7/2021 (nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ (nếu cha mẹ học sinh nộp).

b. Tuyển sinh trực tiếp đối với các học sinh đã được cấp mã nhưng chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021, tất cả các ngày (từ thứ hai đến chủ nhật) theo thời gian và lịch cụ thể như sau:

- DT1, DT2: Từ ngày 23/7/2021 đến 9 giờ 00’ngày 26/7/2021 tiếp nhận học sinh thuộc TDP 3,4,6,7,8, Liên Ngạc.

- DT3: Từ 9 giờ 00’ngày 26/7/2021 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2021 tiếp nhận học sinh thuộc TDP 3,4,6,7,8, Liên Ngạc..

4. Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đối với những học sinh đã đăng kí thành công tuyển sinh trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh từ khi thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

5. Địa điểm tuyển sinh: Phòng lớp 1A1, 1A2 trường Tiểu học Đông Ngạc A

6. Hồ sơ tuyển sinh: Hồ sơ của học sinh phải có thông tin trùng khớp với thông tin đã đăng nhập trên hệ thống trực tuyến.

+ Phiếu đăng ký dự tuyển(theo mẫu): Nhà trường phát tại trường khi phụ huynh đến tuyển sinh trực tiếp hoặc phụ huynh lấy trên Website của trường

(địa chỉ: http://tieuhocdongngaca.pgdbactuliem.edu.vn)

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận trước ngày 7/5/2021 (đối với đối tượng 1, 2) hoặc Giấy xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường trước ngày 7/5/2021 (đối với đối tượng 3).Giấy xác nhận nơi cư trú cần đảm bảo đủ, rõ các thông theo quy định: Số nhà, tổ dân phố, phường và các thông tin có liên quan khác, có xác nhận của công an phường.

 

Nơi nhận:

- UBND phường Đông Ngạc (để b/c);

- Các TDP thuộc địa bàn TS: P. Đông Ngạc (để tuyên truyền);

- Trường MN Đông Ngạc A, B (để tuyên truyền);

- Cha mẹ học sinh (để tuyên truyền; t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương