Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP HỌC SINH CHƯA THỰC HIỆN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 12/7 ĐẾN 14/7

THÔNG BÁO LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP HỌC SINH CHƯA THỰC HIỆN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 12/7 ĐẾN 14/7

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TH ĐÔNG NGẠC A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27 /TB-THĐNA

Đông Ngạc, ngày 22 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP HỌC SINH CHƯA THỰC HIỆN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 12/7 ĐẾN 14/7

 

Căn cứ Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước;

Căn cứ Công văn số 2611/ SGD ĐT- CNTT ngày 20/7/2021 của Sở GD & ĐT Hà Nội về việc tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid -19;

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn phường Đông Ngạc;

                     

Để thuận tiện cho CMHS trong việc đăng ký tuyển sinh năm học 2021-2022; Vì một mùa tuyển sinh an toàn góp phần phòng, chống dịch Covid - 19, Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Đông Ngạc A thông báo tới CMHS lịch tuyển sinh vào lớp 1 và hình thức tuyển sinh đối với những trường hợp học sinh chưa thực hiện tuyển sinh trực tuyến từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2021 như sau:

1. Phương thức và đối tượng:

a. Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

b. Đối tượng: Những học sinh trong độ tuổi vào học lớp 1.

2. Độ tuổi tuyển sinh:

Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 06 tuổi (sinh năm 2015). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 07 đến 09 tuổi. Nhà trường không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

3. Thời gian tuyển sinh trực tiếp

3.1. Đối với trường hợp HS chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến: Nhà trường chỉ xét duyệt hồ sơ tham gia đăng ký tuyển sinh từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

CMHS đăng kí cho con theo đường link sau: https://forms.gle/DBcAENSUQM4oA4wE8

Lưu ý:

+ Nhà trường sẽ xét duyệt và công bố danh sách học sinh trúng tuyển trên Website vào ngày 2/8/2021: http://tieuhocdongngaca.pgdbactuliem.edu.vn

+ Thời gian nộp hồ sơ, kiểm tra đối chiếu với hồ sơ gốc sẽ thực hiện vào ngày tựu trường theo văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên.

3.2. Đối với những trường hợp học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công từ ngày 12/7 đến 14/7  trên phần mềm https://tsdaucap.hanoi.gov.vnNhà trường không tổ chức đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường trong thời điểm dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp. Khi có lịch kiểm tra đối chiếu hồ sơ gốc, nhà trường sẽ gửi thông báo tới CMHS sau.

Mọi vướng mắc CMHS liên hệ với Hội đồng tuyển sinh của nhà trường theo các số điện thoại

- Đ/c: Đặng Nguyệt Nga - SĐT: 0961004360

- Đ/c: Trịnh Thị Thúy Hằng - SĐT:  0375980107

Trân trọng cảm ơn!

                                

     Nơi nhận:

   - UBND P. Đông Ngạc (để b/c);

   - Các TDP Đông Ngạc 3,4,6,7,8,LN (để tuyên truyền);

   - CB,GV,NV (để tuyên truyền);

   - Cha mẹ học sinh (để thực hiện);

   - Lưu: VT.

 

            HIỆU TRƯỞNG

                (Đã ký)

 

 

           Nguyễn Thị Hương