THÔNG BÁO DANH MỤC CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020 - 2021 (09/10/2020 18:7)

Thông báo danh mục các khoản thu năm học 2020 - 2021

CÙNG GIÁM SÁT ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN BÁN TRÚ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC A (18/09/2020 15:20)

Cùng giám sát để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú trong trường tiểu học đông ngạc a

KẾ HOẠCH :Tuyến sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 (06/07/2020 15:56)

Kế hoạch :tuyến sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021

Công khai danh mục SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (30/05/2020 14:30)

Công khai danh mục sgk theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất (12/08/2019 20:48)

Công khai thông tin cơ sở vật chất