Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 (05/05/2021 9:42)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Kết thúc niêm yết công khai bản kê khai tài sản thu nhập 2021 (27/04/2021 14:20)

Kết thúc niêm yết công khai bản kê khai tài sản thu nhập 2021

THÔNG BÁO DANH MỤC CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020 - 2021 (09/10/2020 18:7)

Thông báo danh mục các khoản thu năm học 2020 - 2021

CÙNG GIÁM SÁT ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN BÁN TRÚ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC A (18/09/2020 15:20)

Cùng giám sát để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú trong trường tiểu học đông ngạc a