Chọn chủ đề video
Có tất cả : 8 video

Tiết học trưc tuyến 20/04 với 3 điểm cầu:TH Đông Ngạc A- Hưng Yên- Ấn Độ(1)
Tinh thần cổ động của các cổ động vien
Trao giải: Cuộc thi thách đấu cùng lingcor
Những hoạt động trước khi đến trường
Các con tự tin giao tiếp với người nước ngoài
Thời gian thi đấu
Video hoạt động tiêng anh tập thể lớp
Tiết học trưc tuyến 20/04 với 3 điểm cầu:TH Đông Ngạc A- Hưng Yên- Ấn Độ(2)