Chọn chủ đề video
Có tất cả : 9 video

Tinh thần cổ động của các cổ động vien
Trao giải: Cuộc thi thách đấu cùng lingcor
Học sinh và giáo viên trường Tiểu học Đông Ngạc A sẵn sang năm học mới
Video hoạt động tiêng anh tập thể lớp
Các con tự tin giao tiếp với người nước ngoài
Tiết học trưc tuyến 20/04 với 3 điểm cầu:TH Đông Ngạc A- Hưng Yên- Ấn Độ(2)
Thời gian thi đấu
Tiết học trưc tuyến 20/04 với 3 điểm cầu:TH Đông Ngạc A- Hưng Yên- Ấn Độ(1)
Những hoạt động trước khi đến trường